Nu moet je eens even goed luisteren!

Geluidsgolven

- scroll down -

Knoop dit maar in je oren...

Leer de kenmerken van geluidsgolven kennen en ontdek het transport van geluid via vaste stoffen en gassen. Tijdens de groepsopdracht onderzoek je welke materialen geluid goed kunnen isoleren / absorberen en welke hiervoor minder geschikt zijn.


Ga met je sonische hoorn pakket aan de slag en ontdek hoe verschillende materialen verschillende geluiden produceren.
This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

Een kijkje nemen?

Een op het oog eenvoudig proefje, maar met een verbluffend resultaat.

Onderwijs

Tijdens de les leer je o.a. dat:


- geluid zich voortbeweegt als golf.

- geluidsgolven ontstaan als een voorwerp trilt.

- verschillende geluiden worden veroorzaakt door verschillende trillingen.

- geluid zich verplaatst door een medium, zoals lucht, water of hout.

- lange geluidsgolven geluiden maken met een lage toon. Korte geluidsgolven maken geluiden met een hoge toon.

- er techieken bestaan om geluid, bijvoorbeeld stemgeluid,te vervormen.

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

Proefje voor thuis

Je hebt nodig:

Plastic folie, een plastic bekertje, een elastiekje, ongekookte rijst, een metalen

bakplaat of pan.


1. Bedek de bovenkant van het bekertje met folie en houd dit op zijn plaats met het elastiekje.

2. Leg enkele rijstkorrels op het folie.

3. Sla op de metalen plaat of pan om geluid te maken.

4. Maak het geluid steeds dichter bij het folie.

Wat gebeurt er met de rijst?


Uitleg:

Je hebt een trommelvliesmodel gemaakt! Geluidsgolven laten de lucht trillen. In onze oren zit een dun stukje huid dat wij het ‘trommelvlies’ noemen. Door trillingen schudt het trommelvlies. De schudbewegingen worden door een aantal kleine botjes in het oor naar zenuwen geleid. De zenuwen sturen signalen naar je hersenen. Je hersenen vangen deze signalen op en zetten ze om naar geluid. Zo werkt ons gehoor!

Termen & concepten

Geluidsgolven, trillingen, frequentie, tonen, moleculen


Kerndoel(en) die behandeld worden:

41 - De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.

42 - De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur

44 - De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.

Mad Science sonische hoorn

De sonische hoorn is een geluidsmaker die op dezelfde manier werkt als vele andere muziekinstrumenten. Blazen in het blaasgat laat het membraan trillen, wat een geluid produceert, en de buis fungeert als een resonantiekamer die het volume versterkt. Een resonerende leerervaring, vooral voor omstanders... (excuses)

BLIJF OP DE HOOGTE