Er is geen ontsnappen aan

Recherchewerk

- scroll down -


als je durft

Hoe zit het met je zintuigen...

Maak kennis met de wereld van detectives, rechercheurs en geheim agenten.
Bij dit onderzoek heb je al je zintuigen nodig, want je gaat leren heel goed te observeren om zo sporen van een misdaad te ontrafelen.


Je kruipt in de huid van een misdadiger en probeert handschriften te vervalsen, terwijl je klasgenoten als echte rechercheurs aan het werk gaan bij het analyseren van het plaats delict.


This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

Een kijkje nemen?

Deel 1: Politievlogger Jan-Willem neemt je mee in de wereld van de recherche.

Onderwijs

Tijdens de les leer je o.a. dat:


-detectives en rechercheurs een plaats delict onderzoeken en vragen stellen.

-forensische wetenschappers bewijs verzamelen zoals vingerafdrukken en er testen op uitvoeren.

-iedereen unieke vingerafdrukken heeft; deze kun je verdelen in een lus- ,boog- en spiraalpatroon.

-rechercheurs goed moeten observeren en ze daarvoor hun vijf zintuigen gebruiken.

Termen & concepten

zintuigen, rechercheur, detectivewerk, forensisch, handschriftanalyse, observatie


Kerndoel(en) die behandeld worden:

41 - De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.


*Video is een impressie van ons zomerkamp "geheim agent"

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

Mad Science Inspecti-kit

Met de Mad ScienceĀ® Inspecti-kit doe je on-site sporenonderzoek. Kinderen gebruiken de tools uit de kit om bewijsmateriaal te verzamelen voor thuisanalyse. Ontdek het beslissende bewijsspoor!

BLIJF OP DE HOOGTE