It's all in the mix

“Mengselmix”

- scroll down -

Ik heb de oplossing, of is het een suspensie?

Deze les gaan we in op de verschillen tussen een oplossing, suspensie of een fysieke oplossing. Hier kijk je o.a. naar de dichtheid van stoffen en leer je dat je voor sommige mengsels niet eens hoeft te roeren.


Dat bewijst je take-home wel, je maakt namelijk je eigen regenboogreageerbuis om mee naar huis te nemen.


This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

Een voorproefje

MeisjeDjamila mengt hier haar hele slijmcollectie door elkaar heen. Welke kleur zal het gaan worden?

Onderwijs

Tijdens de les leer je o.a.:

-mengsels uit twee of meerdere stoffen bestaan.

-we de delen van een mengsel kunnen scheiden, als we de eigenschappen weten.

-we eigenschappen van voorwerpen gebruiken om voorwerpen te omschrijven.

-een fysiek mengsel, een oplossing en een suspensie niet dezelfde eigenschappen

hebben.

-sommige poeders oplossen in water, andere veroorzaken chemische reacties!

Termen & concepten

fysiek mengsel, suspensie, dichtheid, oplossing, chemicaliën


Kerndoel(en) die behandeld worden:

42 - De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur

Mad Science regenboogreageerbuis

Een leuke mix van alle kleuren in je eigen reageerbuisvoor thuis! Uitgespeeld? Maak hem schoon en gebruik hem om je eigen creaties mee te maken.

Ons gratis mad magazine ontvangen?