We hebben geen helden nodig

“Superkrachtbronnen”

- scroll down -

Zoektocht naar alternatieve energiebronnen.

'Superkrachtbronnen' is een interactieve ontdekking van alternatieve energie. Leer over krachtgeneratoren en maak onderscheid tussen hernieuwbare en niet-hernieuwbare energie.

De warmte van kunstmatig zonlicht laat een kaars smelten. Windturbines vliegen voorbij en je meet met een multimeter het voltage. Ter afsluiting ga je met een milieuvriendelijke zaklamp mee naar huis die werkt op spierkracht.

Een kijkje nemen?

Wil je weten waarom alternatieve energie zo belangrijk is, neem dan alvast een kijkje.

bron: kraanwaterkennis.nl

Onderwijs

Tijdens de les leer je o.a. dat:

-wij elektrische energie gebruiken om apparaten te laten werken.

-een dynamo een apparaat is dat met een draaiende beweging stroom opwekt. Door bijvoorbeeld steenkool te verbranden kunnen wij grote dynamo’s laten draaien.

-duurzame energiebronnen zijn bronnen die we kunnen blijven gebruiken. Bijvoorbeeld: zonne-energie, windenergie, waterkracht en geothermische energie.

- we zuinig moeten zijn met fossiele brandstoen, als we deze in de toekomst nog willen gebruiken.

Proefje voor thuis

Je hebt nodig:

Een ballon, een TL-buis en een donkere kamer.

1. Blaas de ballon op en wrijf ermee over je hoofd.

2. Maak de kamer zo donker als mogelijk is.

3. Breng de ballon voorzichtig in aanraking met de onderkant van de TL-buis.

4. Wat zie je?

Uitleg: Je hebt statische elektriciteit gebruikt om de lamp te laten branden! TL-buizen bevatten gas en een coating van lichtgevend poeder. Elektriciteit wekt dit gas op, en laat de lamp gloeien. De statische lading van de ballon is net voldoende om de TL-buis te laten gloeien.

Termen & concepten

energie, energiebronnen, hernieuwbare energiebron, krachtgeneratoren, kunstmatig licht, zonnecellen, windturbines, chemie, elektriciteit

Kerndoel(en) die behandeld worden:

42 - De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.

44 - De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik

Mad Science crank 'n shine

De Mad Science® Crank 'n Shine helpt je leren over hernieuwbare en niet-hernieuwbare energie. Laadt zelf de batterij op door je eigen energie erin te stoppen!

We organiseren super toffe zomerkampen!