We hebben geen helden nodig

“Superkrachtbronnen”

- scroll down -

Zoektocht naar alternatieve energiebronnen.

'Superkrachtbronnen' is een interactieve ontdekking van alternatieve energie. Leer over krachtgeneratoren en maak onderscheid tussen hernieuwbare en niet-hernieuwbare energie.


De warmte van kunstmatig zonlicht laat een kaars smelten. Windturbines vliegen voorbij en je meet met een multimeter het voltage. Ter afsluiting ga je met een milieuvriendelijke zaklamp mee naar huis die werkt op spierkracht.This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

Een kijkje nemen?

Wil je weten waarom alternatieve energie zo belangrijk is, neem dan alvast een kijkje.

bron: kraanwaterkennis.nl

Onderwijs

Tijdens de les leer je o.a. dat:


-wij elektrische energie gebruiken om apparaten te laten werken.

-een dynamo een apparaat is dat met een draaiende beweging stroom opwekt. Door bijvoorbeeld steenkool te verbranden kunnen wij grote dynamo’s laten draaien.

-duurzame energiebronnen zijn bronnen die we kunnen blijven gebruiken. Bijvoorbeeld: zonne-energie, windenergie, waterkracht en geothermische energie.

- we zuinig moeten zijn met fossiele brandstoen, als we deze in de toekomst nog willen gebruiken.

Termen & concepten

energie, energiebronnen, hernieuwbare energiebron, krachtgeneratoren, kunstmatig licht, zonnecellen, windturbines, chemie, elektriciteit


Kerndoel(en) die behandeld worden:

42 - De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.

44 - De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

Mad Science crank 'n shine

De Mad Science® Crank 'n Shine helpt je leren over hernieuwbare en niet-hernieuwbare energie. Laadt zelf de batterij op door je eigen energie erin te stoppen!

We organiseren super toffe zomerkampen!